Algemene voorwaarden


Voor spelers

Wat mag je van ons verwachten?

1. Informatie over georganiseerde spellen

In de app vind je een lijst van spellen die in je buurt georganiseerd worden. Per spel vind je informatie over het spel, tijdstip, datum, plaats, het minimum aantal spelers dat nodig is en hoeveel spelers zich hebben ingeschreven. Ook vind je informatie over leeftijd en geslacht van de ingeschreven spelers. Met deze informatie kun je beslissen voor welk spel en welke spelavond je je wilt inschrijven.

2. Gaat het spel door of niet?

Elk spel kent een minimum aantal spelers dat bereikt moet worden om het spel door te laten gaan. Je krijgt voor elk spel dat je ingeschreven staat één uur van te voren een push notificatie of het spel wel of niet doorgaat. Daarmee willen we voorkomen dat je voor niets van huis vertrekt.

3. Een warme ontvangst

Wanneer het spel wel doorgaat mag je van ons en de organisator verwachten dat de tafel gereed staat. Je kunt bij binnenkomst altijd aan de bar vragen waar je moet zijn voor het spel waar je je voor hebt ingeschreven. Het barpersoneel zal je dan naar de tafel leiden en je verder voorzien van de gewenste versnaperingen.

4. Feedback

De dag na het spel zullen we je om feedback vragen. Wat vond je overall van de organisator? En wat was je ervaring met de andere spelers? We willen dit graag weten om te kunnen bevorderen dat iedereen die gebruik maakt van onze app, zowel de organisatoren als de spelers, zich gastvrij en sportief gedragen. We waarderen het enorm als je ons daarbij helpt, zodat wij de spelavonden nog leuker kunnen maken!

5. Onvoldoende spelers bij aanvang

Wanneer niet iedereen komt opdagen en je onvoldoende spelers hebt om het spel te spelen, kun je er samen voor kiezen om één van de andere spellen te spelen die in de ruimte aanwezig zijn. Je kunt ook met elkaar besluiten dat het niet doorgaat.

6. Privacy

We gebruiken alle middelen die we tot onze beschikking hebben om de privacy van de gegevens die jij bij ons achterlaat te waarborgen. Lees meer over ons privacy beleid in de app.

7. Meldingen en klachten

Meldingen of klachten inzake de werking van de app worden binnen twee werkdagen beantwoord. Je kunt deze sturen naar hello@yourturnapp.nl.

Wat mogen we van jou verwachten?

1. Houd je aan de huisregels van de organisator

De organisator zorgt dat het spel klaar staat. Wees je er wel van bewust dat het de verantwoordelijk is van de organisator wat er in haar ruimte gebeurt, bijvoorbeeld als het gaat om de veiligheid van jou en andere gasten. Volg de instructies ter zake van de organisator op.

2. Schrijf je tijdig uit als je niet kunt komen

Als je je hebt ingeschreven en je kunt er om wat voor reden dan ook niet bij zijn, zorg dan dat je je zo snel mogelijk uitschrijft. Daarmee voorkom je dat andere spelers voor niets komen opdagen en biedt je andere spelers de kans zich in te schrijven voor het spel waar jij je voor uitschrijft.

We willen dat spelers zich zo min mogelijk uitschrijven. Wanneer we merken dat een speler zich structureel uitschrijft voor spellen dan kan dat resulteren in een (tijdelijke) ban

3. Wees op tijd

Als je je hebt ingeschreven voor een spel, zorg er dan voor dat je 5 à 10 minuten voor de start van het spel aanwezig bent, zodat het spel op tijd kan beginnen.

4. Wees sportief

Iedereen komt om zijn of haar favoriete spel te spelen en een gezellige avond te hebben. Een beetje rivaliteit hoort er bij maar houd het wel leuk!

5. Consumpties

Het is niet toegestaan om je eigen consumpties mee te nemen naar de organisator


Voor organisatoren

Wat mag je van ons verwachten?

1. Real time status overzicht in app

Als organisator kun je in de app zien wat de status is van de spellen die je hebt georganiseerd. Je kunt zien welke spelers zich ingeschreven hebben en wie je dus kunt verwachten als een spel doorgaat.

2. Gaat het spel door of niet?

Elk spel kent een minimum aantal spelers dat bereikt moet worden om het spel door te laten gaan. Je krijgt voor elk spel dat je georganiseerd hebt één uur van te voren een push notificatie met de melding of het spel wel of niet doorgaat. Daarmee willen we voorkomen dat spelers voor niets van huis vertrekken en dat jij als organisator onnodig een tafel vrijhoudt.

3. Bekendheid creëren

Organisatoren én Your Turn zijn gebaat bij inschrijvingen door spelers. Via flyers, acties en social media zullen wij er alles aan doen om het spelen van gezelschapsspellen onder de aandacht te brengen en zo leuk en aantrekkelijk mogelijk te maken.

4. Vragen naar je ervaringen van de avond

Als het spel is afgelopen zullen we de volgende dag vragen naar jouw ervaringen als organisator. Hoe verliep de avond? Hoe was de sfeer? Was iedereen er en op tijd? Dit willen we weten om er gezamenlijk voor te zorgen dat iedereen die gebruik maakt van onze app, zowel organisatoren als spelers, zich sportief en respectvol gedragen. We waarderen het enorm als je ons daarbij helpt, zodat de spelavonden een succes worden en blijven!

5. Privacy

We gebruiken alle middelen die we tot onze beschikking hebben om de privacy van de gegevens die jij bij ons achterlaat te waarborgen. Lees meer over ons privacy beleid in de app.

6. Feedback en klachten

Mocht je feedback of klachten hebben dan zullen we je binnen twee werkdagen een antwoord sturen. Stuur je reactie of vraag naar hello@yourturnapp.nl.

7. Opzeggen

Je kunt te allen tijde je abonnement bij Your Turn opzeggen. Spelers zullen geattendeerd worden op andere organisatoren met soortgelijke spellen.

Wat mogen we van jou verwachten?

1. Spelers houden zich aan jouw huisregels

Your Turn is verantwoordelijk voor het samenbrengen van spelers. Daarnaast gebruiken we de feedback van spelers en organisatoren om onsportief gedrag zoveel mogelijk te beperken. Als organisator ben je er voor verantwoordelijk dat spelers zich houden aan de huisregels die jij belangrijk vindt, op het gebied van veiligheid, sfeer e.d.

2. Een warme ontvangst

Wanneer het spel doorgaat zorg je er voor als organisator dat de speltafel op tijd gereed staat. Spelers kunnen zich bij binnenkomst melden bij de bar of balie. Daar wordt gevraagd waar ze moeten zijn voor het spel waar ze zich voor hebben ingeschreven. Spelers kunnen dan door jou naar de speltafel begeleid worden. Laat het een mooi begin zijn van de avond!

3. Onvoldoende spelers bij aanvang

Wanneer niet iedereen komt opdagen en er onvoldoende spelers zijn om het spel te spelen, kunnen de spelers ervoor kiezen één van de andere spellen te doen die bij jou in de ruimte aanwezig zijn. De spelers kunnen ook met elkaar besluiten dat de spelavond niet doorgaat. Als een spel niet doorgaat, dan geef je dat binnen 24 uur aan ons door.

4. Sportief gedrag stimuleren

Iedereen komt om zijn of haar favoriete spel te spelen én voor de gezelligheid. Het is altijd leuk om een beetje rivaliteit te hebben onderling met elkaar, maar het moet wel leuk blijven! Jij als organisator kunt daaraan bijdragen door een goede gastheer of gastvrouw te zijn en een ontspannen sfeer te houden.

5. Annuleren van spellen, stopzetten abonnement

Als organisator kun je onbeperkt spellen organiseren. Echter, het annuleren van spellen moet wel binnen de perken blijven. Wanneer spelers meerdere malen ervaren dat hun spel geannuleerd wordt om redenen die bij de organisator liggen, gaan we het gesprek met je aan. Your Turn behoudt zich het recht voor om in voorkomende gevallen het abonnement per direct stop te zetten.

Your Turn
Your Turn

Download nu de app voor bordspellen bij jou om de hoek!

Your Turn Your Turn